Brumovice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Brumovice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hlavní 75/56, 74771 Brumovice u Opavy
Primátor/Starosta: Ing. František Kuča
Náměstek primátora/Místostarosta: - / -
Tel.: 595 532 086
Mobil: -
Fax: 552 308 127
E-mail:
Web: www.brumovice-op.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 1470

Rozloha obce/města v ha: 2598

První písemná zmínka: -

Úřední hodiny:

Po: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00 Út: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 St: 08:00 - 11:30 12:30 - 17:00 Čt: 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Pá: 08:00 - 11:30 12:30 - 13:30Prezentace:

Slezsko, kde se nachází obec Brumovice, bylo již v dávnověku zemí mimořádné důležitosti. Toto území ležící mezi Jaderským, Středozemním i Baltským mořem spojovalo východ Evropy se severem a jižním středomořím. První osídlení se datuje kolem roku 20000 let před našim letopočtem, kdy došlo k osídlení kočovnými kmeny živícími se převážně lovem. V mladší době bronzové asi 2000 let před Kristem se usadily na území první slovanské kmeny. Tehdejší obyvatelé se již živili převážně zemědělstvím. Na prahu dějin, v posledních stoletích před Kristem pronikli na území Slezska Keltové, kteří se postupně smísili s původním obyvatelstvem. Po tomto období se stala střední Evpora kořistí Narkomanů a Kvadů. Ti ovládali toto území zhruba do 5 století našeho letopočtu, kdy pronikli i na naše území Hunové. První dochované historické zprávy o trvalém osídlení území Slovany pocházejí z počátku 6 – 7 století. V té době bylo území obce a okolní kraj osídlen slovanským kmenem Holasiců. Severní hranice osídlení tvořila čára Prudnik – Hlubčice – Ratiboř, východní řeka Odra až k Bohumínu. Písemná zpráva o těchto událostech je zachována z druhé poloviny 9. století, z doby říše Velkomoravské, kde je dokladováno že toto území ovládal slovanský kmen Holasiců. Jejich vliv zasahoval na jih až po Jeseníky, na sever k Hlubčicím a Ratiboři, na východ až po Těšínsko. Politicky tento kraj dnes nazývaný Slezskem náležel k říší Velkomoravské. Stará země Holasická se stala v polovině 13. století jádrem knížectví Opavského. Koncem 14 století spadal statek Vartnovský ( nynější Pocheň) pod vládu knížectví Krnovského. Statky knížectví Opavského a Krnovského se navzájem prolínaly. V roce 1377 patřily spolu s Loděnicemi, Úblem, Benešovem a Zátorem k tvrzi Vartnovu. Majitelem v té době byl Štěpán z Vartnova, jehož statky po rozdělení knížectví Opavského v roce 1377 připadly ke knížectví Krnovskému. Od roku 1407 byla majitelkou panství paní Oska z Vartnova. V roce 1447 prodal Štěpán z Vartnova a Cimburku panství i tvrz Berkovi z Nasile u Bránic. Těžké časy pro Brumovice nastaly v roce 1474, kdy uherský král Matyaš Corvín bojoval proti českému králi Vladislavu II. mezi jehož přívržence patřil Bernhart Berka z Nasile. Matyáš po dobytí a zapálení Krnova zajal krnovského knížete Jana IV. a koncem srpna 1474 jeho vojska dobyla Vartnov, který zapálila a rozbořila. Ten již nebyl nikdy opraven a jeho zříceniny se dochovaly dodnes. Celé panství poté přešlo ke krnovské komoře. V roce 1523 přechází knížectví Krnovské po domácích knížatech a pánech ze Šelenburku na větev Hohenzollernů, čímž se poměry na krnovsku začaly měnit. Začalo vzrůstat panství krnovské komory. Hohencollernové , zvláště za panování knížete Jiřího Fridricha(1543-1603) se snažili o germanizaci obyvatel, omezovali práva šlechty a českých obyvatel. Ta byla dovršena po třicetileté válce, kdy došlo nejen k zpustošení země, ale byl také konfiskován majetek české šlechty pro účast ve válce proti Habsburkům. Do bitvy na Bílé Hoře převládalov obci náboženství protestantské, ale během třicetileté války a po ní došlo k silné rekatolizaci obyvatelstva, jehož počet poklesl válečnými krutostmi. Návrh zemského zřízení z roku 1673 stanovil němčinu za soudní jazyk a císař Leopold I. to roku 1675 uzákonil. Úřední germanizace území byla doplněna i změnou poměrů hospodářských a sociálních. Hohenzollernové přiváděli na krnovsko za svých statků ve Francích německé obyvatelstvo a doplňovali tak usedlosti opuštěné a zpustošené v době třicetileté války. Ještě koncem 17. století lze říci, že Brumovice byly obcí smíšenou a moravská řeč byla hodně používána. Za vlády Lichensteinů v 18 století dochází ke stupňování poněmčování obce Brumovice a Úbla. Tento proces byl způsoben pokračující kolonizací, zavádění němčiny na úřady, do škol a kostelů. V tomto období byl k obci připojen čistě německý Lichnov a skoro poněmčená Sosnová. V průběhu 18 století postihlo obec několik ničivých požárů. Koncem 19.století byl v obci zahájen provoz pošty a vlastního telegrafu. Počátkem 20 století byly Brumovice téměř úplně poněmčeny. Při sčítání lidu v roce 1921 se z 1375 obyvatel přihlásilo k české řeči pouze 9 obyvatel. V roce 1939 byl v Brumovicích zřízen první koncentrační tábor v ČSR, který byl umístěn v bývalém cukrovaru.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Brumovice 1 Brumovice 2 Brumovice 3 Brumovice 4 Brumovice 5 Brumovice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí