Branice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Branice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Branice 77, 398 43 Bernartice u Milevska
Primátor/Starosta: Stanislav Češka
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Miroslav Čáp, Miroslav Pícha
Tel.: +420 382 589 253
Mobil: +420 606 690 326, 775 734 713, 724 160 624
Fax: -
E-mail:
Web: www.branice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 293

Rozloha obce/města v ha: 505

První písemná zmínka: 1306

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:30 - 16:00
Úterý: neúřední den
Středa: 8:30 - 16:00, 8:30 - 10:30 úřední hodiny starosty
Čtvrtek: neúřední den
Pátek: 8:30 - 11:30Prezentace:

Obec Branice leží v okrese Písek v Jihočeském kraji. Nachází se na železniční trati Tábor – Písek, 6km jižně od města Milevska. Převážnou většinu zástavby obce Branice tvoří rodinné domky. Zatím posledním popisným číslem je č. p. 112. Počet obyvatel v obci k 1. 1. 2015 je 283, z toho je 44 dětí a 68 důchodců. Tento demografický stav i poměr se po léta nemění.

Dnes má obec svůj erb i vlajku, které byly v roce 2003 schváleny naším parlamentem. Jsou na nich dvě zkřížené ozdobné hole vsazené do barokní brány. Zkřížené hole jsou znakem premonstrátů a značí, že první písemná zmínka o Branici pochází z roku 1306 a to ves patřila k premonstrátskému dominiu. Barokní brána znázorňuje pozdější dějiny a znamená branné místo.

Historie

První zmínka o obci se datuje v roce 1306. Ale již podle nálezů ze studny u domu čp. 1 můžeme stáří obce datovat do druhé poloviny 13. století (žádné dokumenty o vzniku obce se bohužel nedochovaly). Do této doby (přibližně roky 1240 - 1260) zapadá i skutečnost, že obcí v tu dobu vedla Bechyňská cesta. Cesta spojovala osady Bechyně a Milevsko s křižovatkou právě v Branicích. První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1448. V roce 1306 patří obec Branice pod správu Milevského premonstrátského kláštera s opatem Jindřichem. Klášter prožívá celé 14. století rozkvět a dá se soudit, že i spravované obce jsou na tom dobře. Soumrak kláštera přichází v období husitství, kdy je v roce 1420 vypálen a zničen. Po rozvrácení milevského premonstrátského dominia přešla obec Branice pod zvíkovské panství, které patřilo králi. V té době je zvíkovským purkrabím Jan Hájek z Hodětína, velmi schopný diplomat. V roce 1430 je Zvíkov obléhán husity.

Více historie: www.branice.cz/obec/o-obci/Oznam města/obce:

Aktuality
www.branice.cz/novinky/

Spolky v obci
www.branice.cz/spolky/

Služby:

autobus knihovna školka sportoviště vlak

Fotogalerie

Branice 1 Branice 2 Branice 3 Branice 4 Branice 5 Branice 6 Branice 7 Branice 8 Branice 9

Odkazy/linky

Firmy v obci
www.branice.cz/firmy/

MŠ Branice
www.branice.cz/materska-skolka/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí