Blazice

Přidat údaj - nahlásit změnu
blazice_erb.png


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Blazice 70, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Primátor/Starosta: Bc. Martin Nezdařilík
Náměstek primátora/Místostarosta: -/ Luboš Hradil
Tel.: +420 573 388 025
Mobil: -
Fax: -
E-mail:
Web: www.blazice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 204

Rozloha obce/města v ha: 377

První písemná zmínka: 1358

Úřední hodiny:

Středa: 17:00 - 19:00Prezentace:

Starodávná obec, jediná tohoto jména v České republice. Odvozeno je od jména Blažej. Dřívější podoba názvu obce byla Blažice.

Osídlení zde bylo již ve starším neolitu, což dokazují archeologické nálezy. První písemná zmínka je z roku 1358. Tehdejší majitel Blazic – zvěřínský biskup Albert ze Šternberka a jeho bratr Zdeněk vesnici zaměnili za svobodný dvůr ve Všetulích, ale ihned Blazice zpět odkoupili. Tehdy byl v obci mlýn a dvůr. Pánům ze Šternberka patřily až do roku 1406. Tehdy přecházejí do rukou vládyky z Prus. V průběhu 15. a 16. století jsou v držení celé řady majitelů. Od roku 1536 přináležely k bystřickému panství a to až do roku 1848. Právně samostatnou obcí jsou Blazice od roku 1848 až do roku 1976, kdy byly podobně jako celá řada okolních vesnic rozhodnutím přede vším stranických orgánů integrovány do města Bystřice pod Hostýnem. Tento stav trval do roku 1992. Výsledky místního referenda umožnily, aby se obec znovu osamostatnila. Počínajíc rokem 1993 se znovu stávají Blazice z právního hlediska obcí.

Obyvatelstvo tohoto regionu postihovaly válečné pochody vojsk, která rabovala, pálila a zabíjela. Byla to vojska tatarská, švédská, napoleonská, pruská a nakonec německá a sovětská armáda. Snad největší škody obec utrpěla za třicetileté války. V letech 1656 – 1676 bylo z 21 domů 14 pustých. V roce 1791 bylo v obci již 38 domů. Obec se pomalu rozrůstá a její obyvatelé se stávají zámožnějšími. Tak v roce 1850 se zde uvádějí 2 rychty, 12 půllánů (lán = obvykle 40 ha – pozn. autora), 4 čtvrtlány a 22 domky, celkem tedy 40 domů. Největší nárůst obyvatel byl na konci 19. století, kdy měly Blazice 335 obyvatel. Postupně však obyvatelstva ubývá a koncem 20. století zde žije už jenom 201 lidí.

Velmi významným pro obec byl rok 1788. Péčí Náboženského fondu byl zbudován kostel s titulem Povýšení svatého Kříže. Jde o pozdně barokní, jednolodní stavbu, zaklenutou třemi poli tzv. pruské klenby, zakončené pravoúhlým kněžištěm a sakristií. Chrám je zakryt sedlovou střechou. Z líce průčelí vyrůstá čtyřhranná věž, zastřešená čtyřbokým jehlanem, který přechází v osmiboký a je ukončen bání nad níž je jednoduchý kříž. Kostel se stává podle kanonického práva farním s přifařenými obcemi Lhota Radkova, Sovadina a Žákovice.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus restaurace sportoviště

Fotogalerie

Blazice 1 Blazice 2 Blazice 3 Blazice 4 Blazice 5 Blazice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí