Biskupice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Biskupice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Biskupice 61, 798 12 Kralice na Hané
Primátor/Starosta: Dana Stodolová
Náměstek primátora/Místostarosta: -/ Radim Marák
Tel.: +420 582 368 024
Mobil: +420 724 185 045
Fax: -
E-mail:
Web: www.obecbiskupice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 288

Rozloha obce/města v ha: 415

První písemná zmínka: 1131

Úřední hodiny:

Pondělí: 17:00 - 19:00
Čtvrtek: 17:00 - 19:00Prezentace:

Ak samo jméno ukazuje, byla tato obec založena na půdě biskupské. Stalo se tak pravděpodobně po zřízení biskupství olomouckého (1063). Poprvé se připomíná tato dědina mezi biskupskými statky v listině z roku 1131. Osídlení na celém širším území je prehistorické a souvislé až do současnosti. Dokládají to známé archeologické nálezy: v trati na Dvorských osídlení neolitické, laténské z mladší doby železné, nálezy z doby římské, nálezy z doby laténské a římské též v trati Ostrov, v trati Záhumenky slovanské pohřebiště.

Před 100 lety patřila k nejbohatším a nejvýstavnějším obcím na Prostějovsku. Konaly se zde proslulé výstavy dobytka. Obec byla již od roku 1910 elektrifikována. Roku 1933 byly v obci 3 radiostanice, 1 osobní automobil, 2 hostince, 2 smíšené obchody. Obecní knihovna čítala 208 svazků. Obecní kroniku založil správce školy Fr. Chytil r. 1924.

Kaple sv. Markéty pochází z roku 1767 a dal ji postavit vyškovský občan Matouš Kolda. Byla rozšířena r. 1782 a r. 1902 přistavěna sakristie. Památkově chráněná kaple patří obci. Hřbitov byl zřízen r. 1902. Ještě r. 1791 chodily děti do klopotovické školy. R. 1795 vystavěli občané malou filiál školu. R. 1863 obec postavila novou školu, která byla r. 1892 rozšířena, r. 1905 měla škola 81 žáků. V roce 1878 byla založena J. Skřivánkem pamětní kniha školy. Třídy dvoutřídní školy jsou dnes využívány jako pohostinství a pro kulturní účely.

Historické názvy částí obce: Olečka, Konec, V kótě, Dědina.
Jména polí: Dvorsky, Blatni, Šraňke, Dulečni, Zábranči, Sedličke, Plachetke, Zápovvědi (horni a dolni), Krátky. Scelování provedli r. 1921 Velkostatek (tovačovský) značně zmenšený pozemkovou reformou po převratě (1918) patřil Dr. Vilému Guttmanovi .

V obci je vybudována od 70-tých let veřejná vodovodní síť, na kterou je napojena většina nemovistostí. Výjimku tvoří zemědělský areál, který je napojen na vlastní zdroj vody. V obci je řada domovních studní, které nejsou používány pro špatnou kvalitu vody. Je vybudována dešťová kanalizace, která je vyústěna do melioračních odvodňovacích příkopů pod obcí, v prostoru hřiště. ČOV není.
Obec je od roku 1995 plynofikována. Zdrojem STL plynu je regulační stanice v sousedních Klopotovicích.

V obci je v provozu mateřská škola, je zde veřejná knihovna a velmi příjemný sportovní areál (kabiny, hřiště na kopanou, volejbal, víceúčelové hřiště, které se v zimě změní na přírodní kluziště).

V obci působí sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota - oddíl kopané.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus knihovna požární zbrojnice restaurace školka sportoviště

Fotogalerie

Biskupice 1 Biskupice 2 Biskupice 3 Biskupice 4 Biskupice 5 Biskupice 6

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí