Biřkov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Biřkov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Biřkov 7, 334 01 Přeštice
Primátor/Starosta: Štěpánka Hofmannová
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Radek Kramer
Tel.: +420 376 383 147
Mobil: +420 724 148 125
Fax: +420 376 383 147
E-mail:
Web: www.birkov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 124

Rozloha obce/města v ha: 551

První písemná zmínka: 1245

Úřední hodiny:

Středa: 18:00 - 19:00Prezentace:

Katastrální obec Biřkov čítá 132 obyvatel a 56 domů. Je položena asi 416m. nad mořem. V Biřkově stávala pevná tvrz Drslaviců, která již ve 13. století byla sídlem Břetislava z Biřkova. Nejstarší zmínka o rodu Biřkovských z Biřkova, podána nám listina, kterou královna Kunhuta r. 1245 ku prodeji Přeštic své svolení dává.

Další zpráva o vsi Biřkově pochází z r. 1339, kdy se připomíná Ota z Biřkova, který se psal také z Vřeskovic, podle blízké vsi, která mu rovněž patřila. V polovině 14. století koupil ves s tvrzí Bohuchval z Hrádku, který v r. 1379 prodal Biřkov neznámému vladykovi Alšovi. Na počátku 15. století je držel Petr z Chrástu, řečený Prase, kterému patřily i některé vsi v okolí Plzně. Po smrti jeho manželky Markéty, jíž Petr statek zapsal, jej jako odúmrť získal od krále Ladislava v r. 1454 Vilém z Mečkova. Po něm byl držitelem Biřkova Jan Pokonický z Dlouhé Vsi.

Poněvadž zemřel bez potomků, vyžádal si r. 1485 tvrz i statek na králi Vladislavovi II. Jan z Roupova a připojil je k Roupovu. Od té doby asi na tvrzi nikdo nebydlel, ta pomalu chátrala, takže v r. 1607 při prodeji roupovského panství Janovi z Klenové se výslovně uvádí jako pustá. Tvrz stávala na severovýchodním konci vsi na mírné vyvýšenině a přiléhal k ní rybník, z něhož se přiváděla voda do příkopu. Po okraji tvrziště dnes vede silnice na Vřeskovice a stojí tu několik domů. Příkop pod silnicí, na jehož místě jsou nyní zahrady, je dosud viditelný. Dodnes se tu říká Na Tvrzi.

Odtud také pocházel Václav Šašek z Biřkova, jenž se zúčastnil české výpravy do západní Evropy, kterou podnikl v letech 1465-1467 Lev z Rožmitálu na příkaz krále Jířího. Podle Šaškových zápisů, do latiny přeložených, napsal Al. Jirásek knihu „Z čech až na konec světa“. Cestopis Šaškův „Ve službách krále Jiřího“ je nově přeložen z latinského vydání, neboť český rukopis není dochován.

V roce 1275 je obec zmiňována jako Bierkov. V roce 1339 je připomínán tentokrát Birzkow, jako sídlo vladycké. Spřežkou rz se vyjadřovalo ř. Dále se pak obec psala Byrzkow, Bierzkow, ale také Bieržkov, či německy Birschhau. Nejstarší podobou byl však asi Brzkov, což svědčilo o tom že šlo o majetek jakéhosi Brzka. Brzek totiž býval osobním jménem.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus sportoviště

Fotogalerie

Biřkov 1 Biřkov 2 Biřkov 3 Biřkov 4 Biřkov 5 Biřkov 6 Biřkov 7 Biřkov 8 Biřkov 9

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí