BĚLÁ - Výstavba víceúčelového sálu v obci Bělá ve Slezsku

Bělá uspěla s žádostí o dotaci na Výstavbu víceúčelového sálu v obci Bělá ve Slezsku

Dne 20. ledna 2010 Regionální rada Moravskoslezsko rozhodla o výběru úspěšných
projektů, které se ucházely o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
V tomto posledním kole výzvy podaly v květnu minulého roku města a obce přes 200 žádostí
o celkovém objemu 2,4 miliardy Kč. Prostředky byly nakonec rozděleny mezi 77 nejlepších
projektových záměrů v celkové výši 638 miliónů korun. Desítkám tisíc lidí žijícím v obcích
s 500 až 5000 obyvateli v Moravskoslezském kraji zkvalitní život nové obecní domy a
multifunkční zařízení, rekonstruované a modernější školy a školky nebo revitalizovaná
veřejná prostranství. Na Opavsku bude z přidělené částky přiděleno 29 obcím celá čtvrt
miliarda korun.

Mezi vybranými žadateli, jimž byla dotace schválena, je tentokrát i naše obec Bělá
s projektem „Výstavba víceúčelového sálu v obci Bělá ve Slezsku“. Uznaná dotace činí
přibližně 8,96 miliónů korun, což představuje maximální výši 92,5 % celkových způsobilých
uznatelných výdajů projektu. Z těchto prostředků budou hrazeny stavební práce na
kompletní stavbu „Výstavba víceúčelového sálu v obci Bělá ve Slezsku“.

V novém sále vzniknou reprezentativní prostory pro kulturní společenské dění v naší obci.
Touto novou stavbou dáváme místním spolkům velkou příležitost rozšířit svou činnost
v prospěch všech bělských spoluobčanů. Očekáváme, že zde budou organizovány různé
životní výročí,vítání občánků,posezení se seniory obce, svatby, pohřby, plesy, zábavy a
v neposlední řadě zde také vznikne filmový klub náročného diváka. Zahájení stavby proběhlo
1. dubna 2010 a dokončení očekáváme 31.8.2010. Tato stavba určitě zvýší renomé naší
obce Bělá, což je našim hlavním cílem .

Více na: www.obecbela.cz