Bedřich Smetana - skladatel

Bedřich Smetana - skladatel

Bedřich Smetana byl významný český hudební skladatel období romantismu. Pocházel z poměrně zámožné sládkovské rodiny, ale od raného mládí se věnoval hudbě, zejména hře na klavír a kompozici.

Narození: 2. března 1824, Litomyšl, Česko
Úmrtí: 12. května 1884, Praha, Česko   

Životopis

Bedřich Smetana je nejznámější český skladatel z období romantismu. Narodil se 2.3.1824 v Litomyšli jako jedenácté dítě, ale prvorozený syn (po něm přišlo na svět ještě sedm dětí.) Jeho otec F. Smetana byl sládek zámeckého pivovaru. Již od svých čtyř let se věnoval hudbě a to hře na housle a na piano. Za svůj život vystřídal pět škol ( 1.třída- Litomyšl, od 2.třídy- Jindřichův Hradec, Gymnázium- Jihlava, Havlíčkův Brod a Plzeň.) Nikdy se totiž studiu nevěnoval, věnoval se pouze hudbě, a proto ho rodiče nechali dostudovat školu u svého strýce v Plzni. Když si udělal Maturitu, studoval hudbu u J. Proksche v Praze. Zároveň on sám vyučoval hraní na housle, aby měl peníze na studia, protože jeho otec hudbu podporoval jako zábavu, ne však jako řemeslo, kterým by se mohl jeho syn uživit.

V roce 1848 si Smetana založil Hudební školu, kde vyučoval hru na klavír. O rok později se oženil s Kateřinou Kolářovou, s kterou měl čtyři dcery. V polovině 50. let musí odcestovat do Švédska, a to protože psal pouze českou hudbu, která byla mířena proti Rakousku. V této době mu zemřely jeho tři dcery, a proto skládá klavírní Trio g moll. V roce 1860 se Smetana vrací do Čech. Po jeho návratu mu umírá i jeho žena. V Čechách pak často pobýval v Obříství, kde se oženil podruhé s Barborou („Betty“) Ferdinandovou s tou měl další dvě dcery Znovu odjíždí do Švédska, kde žije ještě jeden rok. Zde složil cyklus polek: Vzpomínka na Čechy.

Po návratu se stává sbormistrem Hlaholu, řídí hudební školu, od roku 1866 je dirigentem opery v Prozatímním divadle, podněcuje český hudební život činností v Umělecké besedě i hudebně kritickou prací. V této době skládá opery: Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta. Za Branibory v Čechách také získal cenu za nejlepší českou operu a finanční odměnu 600 zlatých (tehdejší celoroční plat učitele). Bedřich Smetana se snaží všemi prostředky sloužit národnímu životu a umění. V roce 1974 ohluchl a odstěhoval se do Jabkenic. Následovně skládá symfonickou báseň Má vlast- nejznámější báseň je Vltava. Na jeho opery navazují známí skladatelé jako například A. Dvořák. Zde ještě skládá opery Tajemství, Hubičku a Čertovu stěnu.Jeho nejznámější česká opera je Libuše, která zazněla při slavnostním otevřením Národního divadla. Ve světě se však proslavil Prodanou nevěstou (vystoupil s ní na světové výstavě ve Vídni.) V roce 1884 byl převezen do ústavu pro duševně choré v Praze-Kateřinkách, kde byl až do své smrti. V této době byl tak chudý, že by si ani nemohl koupit lístek do Národního divadla. Bedřich Smetana je pochován na Vyšehradském hřbitově. Dodnes se přesně neví, co bylo příčinou jeho smrti, nejčastěji se však uvádí osteomyelitida a syfilis.

Dílo

Opery:

 • Braniboři v Čechách (1862–1863)
 • Prodaná nevěsta (1864–1866)
 • Dalibor (1866–1867)
 • Libuše (1869–1872)
 • Dvě vdovy (1873–1874)
 • Hubička (1875–1876)
 • Tajemství (1877–1878)
 • Čertova stěna (1880)
 • Viola (1872–1884) – nedokončená

Symfonické básně:

 • Má vlast - Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník
 • Švédské písně - Richard III., Valdštýnův tábor, Haakon Jarl
 • Pražský karneval - nedokončen celý, jen první dvě části - Introdukce, Polonéza

Komorní hudba:

 • Smyčcový kvartet e moll (Z mého života)
 • Smyčcový kvartet d moll
 • Z domoviny - dua pro housle a klavír
 • Klavírní trio g moll

Zdroj: www.gvp.cz/studenti/2010/romantismus/Smetana.html