Babice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Babice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Babice 6, Říčany u Prahy, 251 01
Primátor/Starosta: David Volenec
Náměstek primátora/Místostarosta: - / -
Tel.: +420 323 660 994, +420 323 660 966
Mobil: -
Fax: +420 323 660 994
E-mail:
Web: www.babiceurican.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 156

Rozloha obce/města v ha: 557

První písemná zmínka: 1381

Úřední hodiny:

pondělí 18:30 - 19:30
středa 18:30 - 19:30Prezentace:

Od roku 1312 až do husitské revoluce byli pány Uhříněvsi a tedy i Babic Johanité (Johanitská komenda u Panny Marie na Malé straně v Praze). V roce 1436 podstoupil císař Zikmund tento majetek svému podkomořímu Janovi z Kunvaldu a Anně Kbelské. Od Janových synů Jana a Václava Dražických z Kunvaldu koupilo Uhříněveské panství Staré město pražské. Vlastnilo jej však jen do roku 1547, kdy Ferdinand I. Pražanům kvůli účasti v odboji Uhříněves zkonfiskoval. V roce 1550 jej jako zpupný statek prodal Hanušovi Renšperágovi z Renšperka a Drškovic. Jeho syn Ferdinand prodal v roce 1579 zděděný majetek Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic z Kostelce nad Černými Lesy. Bohatí Smiřičtí drželi panství až do roku 1621, kdy je v roli poručníka převzal Albrecht z Valdštejna.

Týž o rok později prodal Uhříněves s dalšími statky knížeti Karlovi z Lichtenštejna. Lichtenštejnové pak vládli uhříněveským i babickým až do konce feudalismu. Průřez historií vesnice dokumentují figury a tinktury převzaté z heraldiky některých významných majitelů a následně uplatněné v několika variantách návrhu babických obecních symbolů. Dominantní zlatý korunovaný drak pochází z erbu podkomořího Jana z Kunvaldu, osmihrotý kříž náleží Johanitům a tinktury červená a zlatá byly převzaty z rodového erbu knížat z Lichtenštejna. Zatím co modrá barva náleží Dražickým z Kunvaldu (v obecné rovině symbolizuje také obcí protékající potok), zelená je barvou zemědělství a lesů. Dne 5.12.2005 byla Parlamentem České republiky na návrh obce udělena obci Babice vlajka a znak. Babice (Velké i Malé) v podstatě nepřetržitě po celou dobu trvání patrimoniální správy byly součástí církevního řádového panství Uhříněves (Templáři, řád německých rytířů). V 18. století dochází k růstu významu Babic pro daný region, vznikla zde i pro potřeby okolních obcí dvoutřídní škola.Oznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Služby:

autobus pošta školka sportoviště

Fotogalerie

Babice 1 Babice 2 Babice 3 Babice 4 Babice 5

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí