Apollonův chrám Břeclav - Charvátská Nová Ves

Apollonův chrám Břeclav - Charvátská Nová Ves

Tento pseudoantický chrám vyrostl na břehu Mlýnského potoka v roce 1817 a slouží jako vyhlídka. Součást Lednicko-Valtického areálu.

Jižně od Mlýnského rybníka na pahorku, 2,5 km východně od Lednice, na pravém břehu Lednického rybníka se v zeleni stromů tyčí zámek v podobě empírového Apollónova chrámku. Byl postaven v 1. 1817 – 1819 vídeňským architektem Josefem Kornhäuselem (1782 – 1819), nástupcem Hardtmuthovým v úřadě lednického stavebního ředitele. Přímým vedoucím stavby, jejíž náklad činil 39 192 zl., byl lichtenštejnský stavitel Poppelack. Osm dórských sloupů před průčelní zdí chrámku, tvořící uprostřed široký půlkruhový výklenek, nese kladí a atiku, na níž uprostřed v šíři čtyř sloupů spočívá čelní zeď nástavby, zaklenuté půlkupolí a navazující na půlkruhový výklenek v přízemí.

Nástavba je ukončena terasou s klasicistickým zábradlím, na niž se vystupuje po točitém schodišti přistavěném k zadní straně výklenku, k němuž přiléhá ještě přízemní přístavek s bytem stráže. V horní části průčelní zdi jsou v obou dvojicích krajních mezisloupí lunetové reliéfy, výklenek zdobí široký plastický vlys s výjevy z řecké báje o Apollónovi. Reliéfy jsou dílem sochaře Josefa Kliebera z Tyrol (1775 – 1850).

Autorem skupiny amoretů s Apollónovou lyrou uprostřed čelního oblouku výklenku a čtyř soch Múz na atice je pravděpodobně týž umělec. Střecha zámku slouží jako rozhledna. Lze odtud shlédnout hladinu tří rybníků a všechny okolní stavby, obklopené korunami stromů. Na břehu rybníka pod zámečkem je písčitá pláž, ponenáhlu se svažující do vody, která umožňuje letní rekreaci.

zdroj: www.hrady.cz