Ahníkov zámek

Ahníkov zámek

Zakladatelem Ahníkova byl s velkou pravděpodobností syn Milhosta Mašťovského Ahník nebo též Ahně, který je doložen v l. 1196 – 1239. Kdy a kým byla postavena zdejší tvrz, není známo, ale je pravděpodobné, že již od 14. století zde sídlili manové hradu Hasištejna. Koncem 15. století vlastnil Ahníkov Mikuláš Chlup a po něm jeho dcery, od r. 1531 Petr Velemyský z Velemyšlevsi, r. 1567 Vít z Hertenberku.

Bohuslav Felix z Lobkovic, pán na Hasištejně, prodal ahníkovský statek Linhartovi ze Štampachu a hned r. 1581 jej Rudolf II. propustil z manství.
Štampach přestavěl kolem r. 1581 starou ahníkovskou tvrz na zámek ve slohu saské renesance, který obýval i tehdy, když v r. 1606 koupil hrad Hasištejn s panstvím a připojil je k Ahníkovu. Po bitvě na Bílé hoře byl majetek Linharta mladšího ze Štampachu konfiskován a v r. 1623 prodán Jaroslavu Bořitovi z Martinic.

Martinic koupil současně i sousední statek Prunéřov, s nímž Ahníkov spojil. Nový správní celek, panství Prunéřov-Ahníkov, drželi Martinicové do r. 1791, kdy přešel na hrabata Firmiany, o nich na Wolkenstein-Trostburky (r. 1840) a v r. 1880 na Františka Preidla a jeho dědice Emanuela Karsche, jenž vlastnil spojené velkostatky až do r. 1945.

Zámek v Ahníkově je patrová budova o dvou křídlech, která zřejmě nebyla dokončena podle původních plánů. V hlavním průčelí má bohatě členěný věžovitý třípatrový arkýř a zazděné arkády v nádvoří v prvním poschodí. Fasáda zámku byla původně zdobena sgrafity. V přízemních místnostech se dochovala torza štukatur, v několika pokojích patra jsou původní renesanční stropy. Severní boční křídlo bylo postaveno v druhé polovině 17. století. K větším stavebním úpravám zámku došlo v první polovině 18. století, kdy byl částečně barokizován, a pak na konci 19. století.

V ahníkovském zámku byly umístěny kanceláře správy spojených panství, býval tu vrchní, potom hospodářský úřad a byty úředníků. Přilehlý park se uvádí spolu s užitkovou zahradou v r. 1630.

Zdroj: www.hrady.cz