ZDĚCHOV - Modernizace koupaliště se sportovním zázemím v obci Zděchov

ZDĚCHOV - Modernizace koupaliště se sportovním zázemím v obci Zděchov

Podstatou projektu bylo provedení stavebních úprav areálu koupaliště výstavbou nových a úpravou starších objektů včetně vybudování víceúčelového hřiště. Nutnost realizace projektu vyplynula z nevyhovujícího stavu areálu, který představuje obrovský potenciál rozvoje cestovního ruchu. V rámci projektu došlo ke zlepšení stavebně technického stavu areálu, zlepšení podmínek pro trávení volného času návštěvníků a obyvatel obce a rozvoji cestovního ruchu. Realizace projektu vedla ke zkvalitnění služeb cestovního ruchu v obci a zvýšení návštěvnosti obce a celého regionu.

Přínos projektu:
6 000 návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu, 113,64 m2 - vnitřní plocha nových a zrekonstruov. zařízení, 4 538,65 m2 - venkovní plocha nových a zrekonstr. zařízení

Více na: www.zdechov.cz