Základní škola Šatov, okres Znojmo

Přidat údaj - nahlásit změnu


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa školy: 671 22 Šatov 398
Vedení školy: -
Zastoupení školy: - / -
Tel.: 515 221 674
Mobil: 602 770 292
Fax: -
E-mail: -
Web: www.volny.cz/zssatov

Všeobecné údaje

Prezentace školy:

Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace je právním subjektem, jehož zřizovatelem je Městys Šatov.
Statutárním orgánem je ředitelka školy Mgr.Alena Stehlíková.
Škola je organizována jako úplná devítiletka, jejíž součástí je školní družina a školní jídelna.

Výuka probíhá podle učebního programu Základní škola, č.j. 16847/96-2 a ŠVP "TVOŘÍME SVŮJ ŽIVOT", č.j. 222/2007.
Školu navštěvují převážně žáci z obcí Šatov, Hnanice a Havraníky, ale také Konice a Dyjákovičky. Vyučuje se v devíti kmenových třídách, počítačové pracovně, v pracovně fyziky a chemie, v učebně náboženství a výtvarné výchovy, v dílně, cvičné kuchyni, v tělocvičně a na hřištích v areálu školy, popř. na hřišti Tatranu Šatov.

Kapacita školy je 200 žáků.

Školní družina má samostatné prostory. Kapacita ŠD je 30 žáků.
Od školního roku 2008-2009 byla vybudována čítárna s přilehlou knihovnou.

Školní jídelna je propojená s kuchyní. Skladové prostory se nacházejí v suterénu zadního traktu nové budovy, ostatní místnosti v návaznosti na kuchyni v přízemí nové budovy. Kapacita školní jídelny je 130 jídel.

Vyučování začíná v 7:40, po 1. vyučovací hodině je přestávka na svačinu. Po 2. vyučovací hodině odcházejí žáci na velkou přestávku ven do areálu školy.

Žáci dojíždějí autobusem ráno v 7:00 hod do obce Šatov, škola otevírá v 7:20 hod, odjíždějí autobusem v 13:00, 14:10, 15:43 hod.
Integrovaných žáků je 7 (SPU, LMP).

Při škole pracuje odborová organizace.

Nejdůležitějším úkolem v současnosti je výuka podle ŠVP "TVOŘÍME SVŮJ ŽIVOT" a ŠVP pro ŠD "PO ZVONĚNÍ ZA ZÁBAVOU A POUČENÍM".
Byla dokončena 1.fáze generální opravy školy - přístavba na budově II.stupně. Nová budova dostala krásnou oranžovou fasádu a líbí se jak učitelům, tak žákům.

Spolupráce s obcí je vynikající, obec má zájem o rozkvět a rozvoj školství.

Podle strategie našeho ICT plánu máme na naší škole funkční počítačovou síť s vlastní doménou a přístupem k Internetu. Ve 2.patře (nová přístavba) budovy II.stupně ZŠ byla zřízena zcela nová počítačová učebna a nakonfigurována PC síť. V této pracovně využíváme všech výhod nové interaktivní tabule SmartBoard.
V blízké budoucnosti plánujeme nákup další projekční techniky a počítáme s rozšířením školní sítě o další moderní multimediální počítače.


Odbory školy:
-

Oznámení školy:
Momentálně žádné zprávy.


Fotogalerie měst Fotogalerie obcí