VELEŇ - Rekonstrukce Obecního domu čp. 7

 MÍROVICE - Rekonstrukce Obecního domu čp. 7

Obec Veleň zakoupila objekt č.p. 7 (býv. restaurace Na zastávce) za účelem vybudování nového obecního úřadu, společenských prostor a restaurace. Na přilehlém dvoře vzniká prostor, který bude důstojným a věříme že využívaným centrem našich vesnic. Centrum obce tak bude sloužit všem občanům i místním spolkům.

V tomto domě postaveném v r. 1877 se ostatně odehrával kulturní život již od 19. století, byla zde tančírna. V přízemí objektu je v současné době dokončen obecní úřad a knihovna, touto akcí bylo umožněno uvolnit prostory pro rozšíření MŠ Veleň o jednu třídu.

V 1. patře objektu obec vybudovala s pomocí dotace z ROP Střední Čechy prostor pro kulturní, společenské a veřejné akce. Zrekonstruována bude i restaurace v přízemí.

Více na: www.velen.cz