Turistický region - Praha a okolí

Hlavní město Praha je nejvýznamnějších místem a městem České republiky. Leží v srdci Evropy na řece Vltavě. Od nepaměti měla pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě a je popisována množstvím přívlastků. Zlatá Praha, Stověžatá Praha, Praha - matka měst, Kamenná Praha, Praha - Perla měst, nebo Praha - Řím severu. To jsou jen některé z nich. Praha je označována také jako srdce Evropy - leží totiž v jejím středu a vzdálenost k Severnímu, Baltskému a Jaderskému moři je přibližně stejná.

Praha bývala odedávna městem českých králů. Dnes je sídlem prezidenta, ústředních orgánů státní moci, mezinárodních organizací, významným centrem vědy, kultury a školství.
Historické jádro hlavního města tvoří čtyři středověké sídelní celky - Staré město, Nové město, Hradčany a Malá Strana. Je největší městskou památkovou rezervací v ČR a oplývá největším množstvím národních kulturních památek. Bylo také zapsáno na seznam kulturního světového dědictví UNESCO.

V Praze najdeme jednu z nejstarších univerzit na světě - Univerzitu Karlovu, kterou dal založit v roce 1348 český král a císař Karel IV. Za jeho vlády byla Praha v největším rozkvětu a vzniklo zde množství kulturních a církevních památek. Praha se stala centrem setkání a tvorby mnoha malířů, spisovatelů, hudebních skladatelů, muzikantů, architektů, obchodníků, vědců a lidí dalších profesí. Od svého vzniku prošlo město řadou změn, které dokládají stavby ze všech slohových období - gotického, románského, renesančního, barokního, rokokového, secesního nebo kubistického. Historické jádro města Prahy je zapsáno v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Za dobu více než tisícileté historie města bylo postaveno na 2000 památkových objektů, které tvoří vzácnou kulturní hodnotu celosvětového formátu.

Karlův most - založen Karlem IV. ve 14.století, vystavěn Petrem Parléřem. Podpírá ho 16 pilířů, je dlouhý 516 merů a široký 9,5 metru. Zdobí jej sochy a sousoší M.Brauna a F.Brokoffa.

Staroměstské náměstí - vzniklo ve 12.století. Množství historických domů - Staroměstská radnice, gotický chrám Panny Marie před Týnem, barokní kostel sv.Mikuláše, rokokový palác Kinských a gotický dům U kamenného zvonu.

Národní divadlo - postavené v novorenesančním stylu, podruhé bylo po požáru slavnostně otevřeno v roce 1883. Stavba byla financována z veřejných sbírek celého národa. Na výzdobě se podíleli M.Aleš, V.Brožík, J.V.Myslbek a další.
Katedrála sv. Víta - uchovává v kapli sv.Václava české korunovační klenoty.

Pražský hrad - komplex paláců, kostelů, kaplí, nádvoří, uliček, hradeb a věží byl založen již v 9. století jako sídlo českých králů. Součástí je bazilika sv.Jiří, Starý královský palác, katedrála sv.Víta, Královský letohrádek, Jízdárna. Součástí Starého královského paláce je Vladislavský sál. Celý areál obklopují rozlehlé zahrady.
Petřínská rozhledna - 60 metrů vysoká železná rozhledna z roku 1891 ve stylu Eiffelovy věže.
Vyšehrad - je mýtickým sídlem kněžny Libuše a Přemysla Oráče. Od 19.století je symbolem české minulosti a bylo zde zřízeno národní pohřebiště Slavín, kde odpočívá více než 600 osobností vědy, kultury i politiky.
Anežský klášter - byl založen sv. Anežkou Českou kolem roku 1231. Areál představuje jednu z nejstarších gotických staveb v Praze.