Tipy z regionů v České republice

Praha

Praha je hlavním městem České republiky, městem sta věží, mnoha mostů přes řeku Vltavu a nespočtu hodnotných kulturních a historických památek.

Město, které je právem nazýváno jedním z nejkrásnějších na světě, matkou měst. Ať už je Praha nazývána zlatou nebo stověžatou, těžko nějaký přívlastek vystihne všechnu její krásu.

Nejcennějšími částmi Prahy jsou čtyři středověké sídelní celky Staré Město , Nové Město , Malá Strana a Hradčany . Tyto celky společně tvoří historické jádro Prahy a zároveň jsou také národní kulturní památkou, zapsanou do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Historie Prahy se píše již více než 1100 let a její složitý vývoj dnes dokládá několik tisíc památkově chráněných objektů ze všech slohových období. Najdeme zde budovy všech architektonických stylů - románského, gotického, renesančního, barokního či rokokového stejně jako secesního a kubistického.

Následující prohlídková trasa je zaměřená na seznámení s nejvýznamnějšími a nejznámějšími místy Prahy a také na různorodost možných aktivit.

Staroměstské náměstí bylo od prvopočátků přirozeným centrem zástavby na pravém břehu Vltavy. Nejvýznamnějším objektem je tu Staroměstská radnice, založená roku 1338. Tvoří ji blok pěti původně samostatných domů a její vzhled je převážně gotický a renesanční. Dominantou náměstí je radniční věž, dokončená roku 1364. Unikátní atrakcí je Staroměstský orloj, dílo hodináře Mikuláše z Kadaně z doby okolo roku 1410. Orloj je stále funkční a každou celou hodinu okouzluje kolemjdoucí přehlídkou dvanácti apoštolů, kteří se postupně objevují ve dvou okýnkách nad astronomickou částí. Naproti radnici přes náměstí stojí vrcholně gotický Týnský chrám s velice cennou výzdobou interiérů. Před kostelem směrem do náměstí stojí gotický objekt Staré školy s podloubím a renesančními štíty. Prostor uprostřed náměstí zaujímá rozlehlý pomník mistra Jana Husa . Pozoruhodné jsou i historické domy po obvodu a mnoho zajímavých domů stojí i v nesčetných postranních uličkách, kterými je okolí protkáno...

Čechy

Čechy leží v rozlehlé pánvi, ze severu, západu a jihu obklopené přirozenou hranicí z pohoří, která poskytují ideální podmínky pro zimní i letní rekreaci.

Přirozeným centrem jsou střední Čechy , jež kromě pražské metropole nabízejí rozmanité přírodní prostředí s různorodou krajinou, mnoha historickými městy, středověkými hrady a kouzelnými zámky. Na jihu Čech najdeme vesnice s vyjímečně zachovalou lidovou architekturou či unikátní rybníkářské soustavy. Světově proslulé jsou západočeské lázně. Severní Čechy jsou známy svým těžkým průmyslem, neodolatelnými kopci Českého středohoří či pískovcovými skalami Českosaského Švýcarska. Ve východních Čechách leží nejvyšší české hory Krkonoše, stejně jako prameny největší české řeky Labe.

Morava

Morava je zemí se slavnou historií, krajem bohatým na kulturní i přírodní zajímavosti s nepřebernou nabídkou památek, z nichž některé jsou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Hornatá severní Morava s krásnou přírodou ale i průmyslovými centry postupně přechází v rozlehlé úrodné oblasti střední Moravy . Krajina pak dále klesá spolu s řekou Moravou do jihomoravských nížin, které se pyšní vyhlášenými vinicemi. Turisticky atraktivní jsou krasové oblasti či biosférické rezervace, k aktivnímu odpočinku zvou vodní plochy na řece Dyji.

Euroregiony

Prosazování společných zájmů obcí a regionů bylo základním důvodem ke vzniku přeshraničních, mezinárodních spolků, pro které se vžil název EUROREGIONY.

První euroregiony se začaly na území evropského kontinentu objevovat již v 50. letech 20. století. Vznikaly zcela přirozenou cestou z iniciativy a potřeb příhraničních území, a to zejména v rámci Beneluxu, Spolkové republiky Německo, Francie, Švýcarska, Itálie a rozvíjely se i na území Skandinávie.

V současné době je v Evropě registrováno více než 70 euroregionů, které bychom mohli charakterizovat jako sdružené územní celky, jejichž hlavním úkolem je zvládání společných regionálních problémů a získávání finančních prostředků z programů Evropské unie.

V České republice je v současné době podmínkou pro vznik euroregionu, aby část území patřila alespoň jednomu členskému státu Evropské unie. Mnoho dnešních euroregionů vznikalo již v 90. letech 20. století, dříve však byly většinou vedeny jako výbor pro přeshraniční spolupráci. Na území České republiky jsou k roku 2004 registrovány tyto euroregiony:

Egrensis www.euregio-egrensis.org
Labe www.euroregion-labe.cz
Nisa www.neisse-nisa-nysa.org
Glacensis www.euro-glacensis.cz
Praděd www.europraded.cz
Silesia www.euroregion-silesia.cz
Beskydy www.euroregion-beskydy.czwww.tise.sk
Bílé Karpaty www.erbbk.skwww.euroregion-bile-karpaty.cz
Pomoraví www.euregio-weinviertel.org
Silva Nortica www.ersn.cz
Šumava www.euregio.cz
Krušnohoří http://euroregion.pons.cz
Těšínské Slezsko http://euroregion.inforeg.cz/