SLAVIČÍN - Hodina češtiny – Hodina slovenčiny

SLAVIČÍN - Hodina češtiny – Hodina slovenčiny

Hlavním cílem projektu „Hodina češtiny – Hodina slovenčiny“ bylo podpořit vzájemnou spolupráci mezi základními školami ve Slavičíně a Novej Dubnici v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoje kompetencí žáků prostřednictvím inovativních vyučovacích forem a metod. Snahou bylo zvýšení povědomí žáků a pedagogů o partnerské obci a podpora rozvoje jejich sociálních a odborných dovedností prostřednictvím vzájemné výměny informací a poznatků na společných videohodinách.

Stanoveného cíle bylo dosaženo prostřednictvím pořízení audiovizuální techniky – vybavení multifunkční učebny – interaktivní tabule. Obě partnerské školy tak získaly vhodnou techniku, která umožnila propojit partnerské školy při výuce. Došlo ke komplexnímu vybavení učeben videokonferencí, PC pro žáky a doprovodné techniky, což umožnilo realizovat společné česko-slovenské vyučovací hodiny vybraných předmětů.

Více na: www.mesto-slavicin.cz

SLAVIČÍN - Hodina češtiny – Hodina slovenčiny 1 SLAVIČÍN - Hodina češtiny – Hodina slovenčiny 2