RATMĚŘICE - Rekonstrukce a otevření kostela sv. Havla

Cílem rekonstrukce byla obnova kulturní památky v centrální části obce – rekonstrukce krovu, výměna střešní krytiny, obnova venkovních omítek a konečná úprava fasády nátěrem. Současně proběhne výměna okapových žlabů a odvedení dešťových vod.

Druhou částí projektu bylo otevření kostela od května do září a tím došlo k zatraktivnění obce pro turisty a pro místní (nejen věřící) obyvatele a vznikla možnost k návštěvě kostela nejen ve sváteční dny, ale i ve dny všední. Otevírání a dohled nad kostelem je smluvně zajištěn partnerskou smlouvou mezi žadatelem projektu, tedy Římskokatolickou farností Votice, a obcí.

Projekt byl realizován v roce 2009 firmou Votická stavební a.s.. Celkové náklady činily 1 990 000 Kč, z toho bylo získáno 1 792 000 Kč z Programu rozvoje venkova, opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Více na: www.ratmerice.cz