prof. Ing. Václav Klaus, CSc. - prezident České republiky

prof. Ing. Václav Klaus, CSc. - prezident České republiky