PhDr. PaedDr. Jiří Miler, Ph.D. - starosta města ČESKÝ DUB

PhDr. PaedDr. Jiří Miler, Ph.D. - starosta města ČESKÝ DUB

Životopis:

Narozen:
5.9.1962 v Liberci
Bydliště:
Starý Zámek 11/IV, 463 43 Český Dub
Rodina:
Ženatý, manželka Ilona, 
dcery Kateřina a Tereza
Záliby:
Hudba, cestování
Politická příslušnost:
NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ
 
Vzdělání:
1976 - 1980
Gymnázium Liberec
1980 - 1984
VŠ – PFUK Praha, obor speciální pedagogika
1987
Rigorózní zkouška PFUK Praha (PaedDr.)
1989 - 1992
Komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii
2002 - 2006
Doktorské studium PFUK Praha (PhDr., Ph.D.)
Odborné výcviky, zahraniční stáže v sociálních službách (Itálie, Dánsko, Rakousko, Nizozemsko, Velká Británie, Srbsko)
 
Zaměstnání:
1984 - 1990
Dětský diagnostický ústav Liberec (speciální pedagog) 
1990 - 1998
Ústav sociální péče Hodkovice nad Mohelkou (ředitel)
1998 - 2002
Město Český Dub (místostarosta)
2002 - 2006
Krajský úřad Libereckého kraje (asistent náměstkyně hejtmana, krajský metodik rozvoje sociálních služeb)
2006 - 2010 
Město Český Dub (starosta)
2010 - 2014        
Město Český Dub (starosta)
2014 -     Město Český Dub (starosta)

Kontakt:

Adresa: Městský úřad Český Dub, náměstí B. Smetany 1, 463 43 Český Dub
Tel.: 485 147 051
Mobil: 724 187 051
E-mail: starosta@cdub.cz
Web: www.cdub.cz