NOVÝ HROZENKOV - Modernizace sportovně rekreačního areálu přírodního koupaliště Nový Hrozenkov

NOVÝ HROZENKOV - Modernizace sportovně rekreačního areálu přírodního koupaliště Nový Hrozenkov

V rámci projektu došlo k provedení stavebních úprav areálu přírodního koupaliště vedoucích k jeho modernizaci, zajištění provozuschopnosti dle platných právních předpisů a zvýšení jeho návštěvnosti. Nutnost realizace projektu vyplynula ze stávajícího stavu areálu, který nevyhovoval provozně - technickým, hygienickým, bezpečnostním a ekologickým požadavkům. Realizací projektu vznikl stylově upravený sportovně rekreační areál přírodního koupaliště s novým zázemím, který doplňuje nabídku služeb cestovního ruchu v regionu. Areál umožnil rozvoj podnikatelských i nepodnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu.

Přínos projektu: 
28 000 návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu, 129 m2 -vnitřní plocha nových a zrekonstruov. zařízení, 31 065 m2 - venkovní plocha nových a zrekonstr. zařízení

Více na: www.novyhrozenkov.cz

NOVÝ HROZENKOV - Modernizace sportovně rekreačního areálu přírodního koupaliště Nový Hrozenkov 1 NOVÝ HROZENKOV - Modernizace sportovně rekreačního areálu přírodního koupaliště Nový Hrozenkov 2 NOVÝ HROZENKOV - Modernizace sportovně rekreačního areálu přírodního koupaliště Nový Hrozenkov 3