MVDr. Ctirad Mikeš - starosta města MĚLNÍK

MVDr. Ctirad Mikeš - starosta města MĚLNÍK

Životopis:

- narozen 29.9.1956 v Děčíně
- absolvent Vysoké školy veterinární Brno, postgraduálního studia na  Právnické fakultě UK Praha a  VŠZ    Praha
- jeden  ze  zakladatelů oboru  veterinární  ekologie
- spoluautor publikací a  autor  celé  řady  odborných  článků z oblasti práva životního prostředí
- nositel pamětní medaile Vysoké školy veterinární Brno za zásluhy o rozvoj školy a veterinárních věd a - -- nositel medaile za zásluhu a rozvoj policajného zboru Slovenskej republiky
- v letech 1985 – 1991 předseda Okresního výboru Českého svazu ochránců přírody v Liberci
- v letech 1991 - 2002 místopředseda Ligy na ochranu zvířat ČR
- od roku 2001 prezident Kynologického svazu TART CZ

Profesionální praxe:
- od roku 1982 vedoucí odboru veterinární hygieny a ekotoxikologie na Státním veterinární ústavu v Liberci
- od roku 1986 vedoucí Koordinačního centra veterinární ekologie pro ČR 
- od roku 1993 vedoucí Odboru životního prostředí  Magistrátu města Liberec
- od roku 1995 ředitel projetu na Ústavu ekopolitiky v Praze 
- od roku 1997 vedoucí  Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník

Kontakt:

Adresa: Městský úřad, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
Tel.: 315 635 101
Mobil: 725 022 779
Fax: 315 622 318
E-mail: c.mikes@melnik.cz
Web: www.melnik.cz