Libčeves

Přidat údaj - nahlásit změnu
Libčeves


Javascript is required to view this map.

Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: K Zámku 1, 439 26 Libčeves
Primátor/Starosta: Tomáš Ekrt
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Vladimír Záborec
Tel.: +420 415 692 101, 415 692 114,
Mobil: +420 725 061 084, 724 179 643, 606 620 432
Fax: +420 415 692 101
E-mail:
Web: www.libceves.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 927

Rozloha obce/města v ha: 3473

První písemná zmínka: 1251

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 17:00
Úterý: 7:00 - 15:15
Středa: 7:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 15:15
Pátek: 7:00 - 13:00Prezentace:

Obec je poprvé připomínána v roce 1251 v přídomku šlechtice Protivce z Libčevsi. Starobylost vsi potvrzuje i zdejší kostel zasvěcený Stětí sv. Jana Křtitele, který je ve své nejstarší části románský. Stavebně-historický průzkum zařadil nejstarší část kostela, tj. věž a loď do let 1220 – 1230. Datovací pomůckou se stalo románské tvarosloví jižního portálu. Dodnes stojící kostel je svědkem historie obce, která je starší než dosud existující písemné prameny. Ves ležela na křížení důležitých cest spojujících širokou oblast dolního Poohří a Litoměřicka s městy Louny, Mostem a Bílinou. Uvedené cesty byly součástí širší sítě obchodních dálkových komunikací překračujících pohraniční hvozdy a umožňující oboustranný tok zboží. Větvení cest u Libčevsi je sice připomínána až v roce 1390, ale lze předpokládat, že stála mnohem dříve.

Historické počátky vsi jsou spojeny s významným českým rodem pánů ze Žirotína. Tento šlechtický rod pocházel z Lounska a psal se po hradu nedaleko Panenského Týnce (nezaměňovat s moravskými pány ze Žerotína ). S nimi jsou spojovány například počátky královského města Loun a je pravděpodobné, že oni byli lokátory jeho nového založení v dnešní poloze. Po pánech ze Žirotína se v držení vsi připomíná Pěšík z Minic (1390) a jeho synové. Ti v roce 1433 prodali ves husitskému hejtmanovi Václavu Cardovi z Petrovic,držiteli města Úštěk na Litoměřicku. Po roce 1470 držela ves jeho dcera Kateřina a spolu s ní syn Václav z Vartenberka. Ten zemřel v roce 1483 bez dědiců a vše připadlo králi jako odúmrť. Na počátku 16.století drželi Libčeves páni z Vřesovic. V roce 1523 se zde připomíná Jiřík z Vřesovic. V době předbělohorské zaujímali Vřesovicové, kteří byli držiteli velkého území Teplicka s hradem Doubravskou horou, Českého středohoří s hradem Kostomlaty a dolního Poohří s tvrzí v Brozanech, významné postavení v rámci šlechtické obce.

Přes několik epizodních držitelů se Libčeveský statek stále vracel do jejich držení. V roce 1642 byl zadlužený majetek Viléma z Vřesovic prodán Kryštofovi Ferdinandovi z Lobkowicz, který Libčeves připojil k panství Bílina. Později se Bílinské panství dostalo sňatkem do držení knížecí linie Lobkowiczů, kteří sídlíli v Roudnici nad Labem. V rukou rodu zůstala Libčeves až do pozemkové reformy v roce 1924...

Památky v obci: www.libceves.cz/uvod/historie-obce/nejvetsi-pamatky-obce/

Kronika obce: www.libceves.cz/uvod/historie-obce/kronika/Oznam města/obce:

Spolky a sdružení v obci
www.libceves.cz/spolky-sdruzeni/hasici-libceves/

Zpravodaj Libčeveska
www.libceves.cz/zpravodaj-libceveska-a-svazku-obci-integro/

Pojízdná prodejna
- www.libceves.cz/pojizdna-prodejna-1/

Služby:

autobus kanalizace knihovna pošta požární zbrojnice restaurace školka sportoviště

Fotogalerie

Libčeves 1 Libčeves 2 Libčeves 3 Libčeves 4 Libčeves 5 Libčeves 6

Odkazy/linky

Místní knihovna 
www.knihovnalibceves.webk.cz/

Virtuální prohlídka obce
- www.libceves.cz/virtualni-prohlidka-obce/

Důležité odkazy v obci a okolí
www.libceves.cz/dulezite-odkazy/


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí