Lety

Přidat údaj - nahlásit změnu
Lety


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Lety 67, 398 04 Čimelice
Primátor/Starosta: Blanka Hlavínová
Náměstek primátora/Místostarosta: Miroslava Kuchtová
Tel.: +420 382 274 162, 382 274 536
Mobil: +420 724 180 227, 606 367 718
Fax: +420 382 274 162
E-mail:
Web: www.lety-obec.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 289

Rozloha obce/města v ha: 1392

První písemná zmínka: 1312

Úřední hodiny:

Pondělí: 7:00 - 15:30
Úterý:  7:00 - 15:30
Středa:  7:00 - 15:30
Čtvrtek:  7:00 - 15:30
Pátek:  7:00 - 15:30Prezentace:

Historie

První historické písemné zprávy o jednotlivých osadách v kraji se začínají objevovat už po roce 1000, o samostatných Letech však až po roce 1300. Neznamená to ovšem, že by osada v té době již neexistovala. Jméno obce se pravděpodobně odvozuje od osobního jména svého zakladatele, který se jmenoval jako jedno z ročních období - Léto. Vzniklá ves byla ves Letova, obyvatelů Letů a název vsi Lety. Když se ves Lety vynořila z předhusitského temna, první historická zpráva pochází z roku 1312, představují se Lety jako spořádaná ves, postavená do ulicovitého tvaru podél významné cesty. K mimořádnému povznesení vsi Letů přispěla nejen příznivá poloha pro činnost zemědělskou a poloha na frekventované zemské cestě, ale i prosperita báňského podnikání na královských zlatých dolech a rýžování zlata a říčce Skalici.

Stačilo však jen několikakilometrové odsazení vsi od mimořádně důležité Zlaté stezky, aby funkci hospodářského a správního centra kraje nepřipadlo na Lety, z nichž se nikdy nevyvinula tržní osada s charakterem městečka. Dvacetileté období husitských válek se citelně dotklo celého okolního kraje. K větším bojovým střetnutím tu sice nedošlo, ale již v prvých letech bojů, ještě za Jana Žižky, protáhly houfy husitského vojska krajem. Tyto průtahy nezůstaly pochopitelně bez následků. Není bez zajímavosti, že své tažení krajem spojil Jan Žižka vždy s návštěvou a pobytem na nedalekém Orlíce u spřátelených Zmrzlíků. Z dlouhého období třicetileté války byla pro Lety nejhorší 4 léta 1619 - 1622 na počátku války. Čtrnáctidenní ležení armády císařského i stavovského vojska v první polovině září u Mirovic způsobylo Letovským mnoho trápení.

V důsledku zlepšených hospodářských a sociálních poměrů došlo po roce 1700 k výraznému nárůstu populace a zvyšování počtu obyvatel. To pak vyvolalo na vesnici další výstavbu posedkových, výminkářských a podružských chalup domkářských. Kolem roku 1730 až 1740, vrcholila populační exploze a začala se výrazně projevovat přelidněnost vesnice. To se projevila vystavbou nových chalup. Koncem roku 1796 byla v Letech založena soukromá vesnická škola. Od roku 1850 měla obec vlastní samosprávu. Charakteristickým znakem prvého desetiletí života samosprávy, byl čilý stavební ruch.Oznam města/obce:

Zprávy pro občany
www.lety-obec.cz/zpravy-pro-obcany/ds-3644/p1=2137

 

Služby:

autobus knihovna požární zbrojnice restaurace škola školka sportoviště

Fotogalerie

Lety 1 Lety 2 Lety 3 Lety 4 Lety 5 Lety 6 Lety 7 Lety 8 Lety 9 Lety 10 Lety 11 Lety 12

Odkazy/linky

Kulturní akce
www.lety-obec.cz/kulturni-akce/ds-3672/p1=3865

Knihovna
www.lety-obec.cz/knihovna-lety/ds-3671/p1=3864

 


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí