Jirny

Přidat údaj - nahlásit změnu
Jirny


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Brandýská 9, 25090 Jirny
Primátor/Starosta: Stanislav Skořepa
Náměstek primátora/Místostarosta: - / -
Tel.: +420281962945
Mobil: -
Fax: +420281962944
E-mail:
Web: www.jirny.cz, www.novejirny.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 1274

Rozloha obce/města v ha: 824

První písemná zmínka: 1230

Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Středa: 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00Prezentace:

Prezentace obce Jirny Obec Jirny byla půdorysně založena jako hvězdice z níž vycházejí komunikační směry paprsčitě na všechny strany. Novější zástavba nyní tuto strukturu částečně porušuje vnitřními příčkami ulic. Nové Jirny jsou založeny na osnově osad pravoúhlých bloků s dlouhým centrálním prostorem podél komunikace na Úvaly. Území sousedí z jižní strany s Klánovickým lesem - Vidrholec a Klánovicemi, západní hranici tvoří Šestajovice a Horní Počernice, severní Zeleneč a Nehvizdy, na východě Horoušany a Úvaly. Vnitřní území mezi Šestajovcemi a Jirny je uzavřená oblast pro zemědělské využití. V Jirnech se nachází soukromý Návesní rybník. Další rybníky již zanikly.

Území Jiren patří do tří povodí Jirenského potoka, Šestajovického potoka a Horoušáneckého potoka Obec sousedí na západě s hl. m. Prahou (Horní Počernice) a je na toto území navázána. Jirny jsou aglomerovány do pražského regionu. Mají vazby obousměrné, tzn., že je významná dojížďka za prací a službami do hl. m. Prahy a naopak v oblasti bydlení, ale i v umísťování komerčních ploch mají Jirny nabídku vůči jádrovému území. Tato obousměrnost je i do budoucna žádoucí, jistě bude nejen zachována, ale bude se i nadále rozvíjet. Nejvíce obyvatel žilo v Jirnech v polovině 20. století a od té doby je vidět značně depopulační trend, který zřejmě i přes zdejší nárůst individuální výstavby díky nabídce lukrativního bydlení (vzhledem k dostupnosti Prahy) bude i nadále pokračovat, v lepším případě poporoste o pár desítek osob a pak bude stagnovat. Jedná se však o celostátní problém, který souvisí s nepříznivým demografickým vývojem v celé zemi.

Historie Jiren Osídlení v katastru obce Jirny lze předpokládat již v 10. - 11. století, kdy zde existoval důležitý vojenský opěrný bod, založený za vlády prvních Přemyslovců. Nejstarší písemná zpráva o obci pochází až z roku 1350. Tehdy se zde nacházela tvrz, která se rozkládala na návrší kolem kostela sv. Petra a Pavla. K tvrzi patřil velký poplužní dvůr a zřejmě další hospodářské usedlosti, z nichž později vznikla vesnice. Ta se dělila na Horní Jirny, osídlení kolem tvrze a Dolní Jirny, někdy zvané Jiřinec, což bylo osídlení pod kostelem a u rybníka. Existence dřevěné, později kamenné tvrze potvrdil archeologický výkop v r. 1907. Původně gotický farní chrám sv. Petra a Pavla je, podobně jako tvrz, poprvé připomínán v polovině 14. století. V letech 1728-1734 byl barokně přestavěn. V kostele je několik cenných památek např. křtitelnice ze 16. století, barokní kazatelna a oltář s obrazem od malíře Knöchta z roku 1852. Barokní zvonice pochází z roku 1714. Jsou v ní zavěšeny zvony "Petr", ulitý v roce 1562 a vážící 1000 kg a "Pavel" z roku 1563, vážící 700 kg. Stará jirenská fara zanikla spolu s tvrzí a nová byla postavena v roce 1902. Starý hřbitov se rozkládal kolem kostela a zaujímal část dnešní farní zahrady, nový byl založen roku 1885. Stará jirenská tvrz byla zničena za třicetileté války. Patrně v 16. století začali místní majitelé s výstavbou zámku v místech obce zvané Jiřenec, která splynula ve druhé polovině 16. století s Horními Jirny. O tzv. starém zámku se dochovalo jen velmi málo informací a není jisté, zda byl ještě renesanční nebo už barokní. V letech 1844-1847 dali jeho majitelé, manželé Wágnerovi, postavit na pozůstatcích starého zámku novou dvoupatrovou budovu v novogotickém slohu.

Roku 1855 projektuje a staví známý architekt Ignác Ullman nové křídlo zámku, v jehož architektuře se mísí novogotika s novorenesancí. Vnitřní výzdoba zámku byla zadána malíři Josefu Navrátilovi, který v roce 1847 vytvořil nástěnné malby v tzv. rytířském sále, ložnici, salónu, knihovně a salla terreně. Některé z nich představují vrchol umělcovi tvorby. K zámku patří rozlehlý park, v němž byly pěstovány vzácné stromy a jehož součástí byl i "Čínský pavilón". Do roku 1948 byl park přístupný veřejnosti a sloužil kulturnímu vyžití občanů. V roce 1948 přešel zámek pod státní správu a sloužil jako depositář knihovny ČSAV. Nyní byl zámek vrácen původním majitelům. Jirenská škola je poprvé připomínána v r. 1698. Nová škola byla postavena v letech 1861-1863. V roce 1911 byla přestavěna do dnešní podoby. Jirenské panství vystřídalo během staletí řadu majitelů. Největší rozkvět ovšem zažilo v 19. století. Součástí jirenského panství byl také pivovar, který byl zrušen na konci 19. století. Roku 1836 byl v Jirnech z bývalého ovčína zřízen jeden z prvních cukrovarů v Čechách, který ale zanikl již v roce 1885 v důsledku špatné hospodářské situace po postavení železnice, která dopravovala suroviny i výrobky levněji. V Jirnech působilo od konce 19. století několik spolků, jejichž činnost dosáhla svého vrcholu mezi oběma světovými válkami (např. Sokol, vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků, Sbor dobrovolných hasičů a ochotnické divadlo). Tradice ochotnického divadla se udržovala po dlouhá léta. Prvním zaznamenaným ochotnickým představením byla divadelní inscenace, sehraná v r. 1882 v sále "Hořejšího hostince" (později zvaném "U Antošů"). Divadlo se hrálo každoročně od roku 1909 do roku 1950. Zdroj: internetOznam města/obce:
Momentálně žádné oznámení.

Fotogalerie

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí