Hrusice

Přidat údaj - nahlásit změnu
Hrusice


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Hrusice 142, 251 66 Hrusice
Primátor/Starosta: Mgr. Petr Sklenář
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Mgr. Dana Härtingová
Tel.: +420 323 655 326, +420 311 320 004
Mobil: +420 606 742 823, +420 601 392 596
Fax: -
E-mail:
Web: www.obec-hrusice.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 897

Rozloha obce/města v ha: 543

První písemná zmínka: 1205

Úřední hodiny:

Pondelí: 7:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Středa: 7:00 - 12:00  13:00 - 17:00

 Prezentace:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI

A. Zeměpisné údaje
Obec Hrusice se nalézá na jižním okraji okresu Praha-východ. Její katastrální území měří 543 ha. Kromě toho obec vlastní i některé lesní pozemky na kat. územích Mirošovic a Mnichovic. Obec sama i její katastrální území leží v geomorfologickém okrsku Ondřejovská vrchovina a Konopištská pahorkatina. Proto se také její okolí vyznačuje malebnými kopečky a místními srázy, což je potvrzeno i převýšením cca 140 m v rámci celého katastru. Nejnižší část leží v nadmořské výšce 296 m, nejvyšší část území je ve výšce až 435 m nad hladinou moře.
Katastrální území se rozkládá v oblasti mírného podnebí. Průměrná roční teplota je 7,3 °C, úhrn ročních srážek představuje 620 mm. Průměrný počet letních dnů je 40 a průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou 50.

B. Popis území obce
Území obce Hrusice je vymezeno na západě tokem Mnichovka a silnicí Mnichovice - Mirošovice, na jihovýchodě tokem Šmejkalka, východně a severně je vymezuje rovněž tento potok a silnice č. 335 z Mnichovic do Ondřejova. Zhruba středem území prochází údolí Hrusického potoka. I díky tomu je obec položena v kopcovitém terénu pahorkatinového reliéfu, a to přibližně ve středu celého katastru. Jihozápadní cíp katastrálního území protíná dálnice D 1, ostatní silniční síť má charakter okresních a místních komunikací. V území převládá zemědělská půda převážně orná. Větší lesní komplex zasahuje na severu katastru v lokalitě Vlčí halíř, menší lesní porosty jsou vázány na svahy údolí vodních toků.
Hrusice sousedí se čtyřmi obcemi. Na jihu jsou to Senohraby (jižní část Hrusic - Hrušov je na tuto obec spádově napojena), západně Mirošovice, severně Mnichovice a na východě Ondřejov.
Spádovou obcí jsou Mnichovice. Poštovní úřadovna a telefonní ústředna je v Senohrabech.

Historie

První písemná zmínka o Hrusicích je uchována v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daného na Pražském hradě 17. ledna 1205. {Kromě jména Hrusice se vyskytuje i tvar Hrušice.) V nejstarších dobách patřily Hrusice zřejmě pod přímou správu vládnoucího rodu Přemyslovců. Později přecházely pod správu blízkých hradů. Existují zprávy o tom, že patřily poddansky pod hrady Stará Dubá, Čejchanův hrádek u Chocerad a Ježov. V roce 1436 přešlo tzv. podací právo na pány z Dubé, sídlící na hradě Zlenice. Ten byl v roce 1465 zničen a následujícího roku přešlo toto právo na Komorní Hrádek u Chocerad. V tomto poddanském vztahu setrvala obec až do roku 1848. Majitelé Komorního Hrádku se ovšem střídali. Patřily mezi ně i slavné české rody, např. Valdštejnové. Posledními majiteli panství byla hrabata Khevenhueller-Metsch.

Více historie: - www.obec-hrusice.cz/index.php?nid=840&lid=cs&oid=48454Oznam města/obce:

Aktuality
www.obec-hrusice.cz/index.php?nid=840&lid=cs&oid=48453

Hlas Hrusic
- www.obec-hrusice.cz/index.php?nid=840&lid=cs&oid=49306

Spolky a kluby
- www.obec-hrusice.cz/index.php?nid=840&lid=cs&oid=48457

Služby:

autobus kanalizace knihovna požární zbrojnice restaurace školka sportoviště

Fotogalerie

Hrusice 1 Hrusice 2 Hrusice 3 Hrusice 4 Hrusice 5 Hrusice 6 Hrusice 7 Hrusice 8 Hrusice 9 Hrusice 10 Hrusice 11 Hrusice 12

Odkazy/linky

Turistika
- www.obec-hrusice.cz/index.php?nid=840&lid=cs&oid=49520

Zajímavosti
- www.obec-hrusice.cz/index.php?nid=840&lid=cs&oid=48455

Akce v okolí
www.obec-hrusice.cz/index.php?nid=840&lid=cs&oid=3234342


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí