HORNÍ MARŠOV - Kamenná fontána na náměstí

HORNÍ MARŠOV - Kamenná fontána na náměstí

Fontána byla zhotovena v roce 1906 profesory a studenty Sochařsko-kamenické školy v Hořicích. Pro výrobu byl použit jemnozrnný hořický pískovec. Spodní bazén fontány je betonový. Celková výška fontány je cca 750 cm.

Bližší informace o kulturní památce:
Fontána se nachází před hlavním vstupem do budovy Obecního úřadu v Horním Maršově.
Uprostřed kruhové nádrže s oblou obrubou v půdorysném tvaru kružby čtyřlístku, monumentální fontána, tvořena mísou se čtyřmi chrliči ve tvaru lvích hlav, na podstavci složeném ze čtyřboké podnože a čtyř velkých volut. V ose kruhové mísy na podstavci, kanelovaný válcový sloup s bohatou korintskou hlavicí, se dvěma delfíny a dvěma mušlemi při patě. Vrcholová socha ženy, alegorie Spravedlnosti, s knížecí korunou v suknici a v brnění se štítem zdobeným erbem Maršova v levé ruce a ratolestí v ruce pravé.

Rozměry:
výška celková od paty po vrchol cca 770 cm
výška kvádrového soklu 80 cm, šíře 163 x 163 cm
výška členěného dílu podstavce 74 cm
výška dílu s volutami 130 cm
výška mísy s chrliči 55 cm, průměr 200 cm
výška sloupu kanelovaného s patkou 200 cm
výška hlavice korintské 55 cm
výška delfína 132 cm
výška sochy cca 180 cm

Restaurování kamenných částí fontány:
-          rozšířený restaurátorský průzkum
-          povrchové čištění kamene, odstranění uvolněné a nefunkční výplně spár
-          zeslabení černých krust, odsolovací zábaly
-          lokální konsolidace narušených částí kamene, hloubková (vakuová  konsolidace dříku sloupu)
-          doplnění chybějící modelace umělým kamenem, míra doplnění bude konzultována se zástupcem NPÚ
-          lokální, opticky scelující barevná retuš
-          osazení demontovaných částí fontány (socha Spravedlnosti, hlavice, sloup, patka s delfíny)
-          vyplnění spár spárovací maltou
-          povrchová hydrofobizace kamene
-          instalace olověného plechu na dno mísy s chrliči
Oprava spodní nádrže fontány
-          Celková demontáž a restaurování kamenných částí obruby
-          Zhotovení nového betonového základu, na provedení betonářských prací bude proveden projekt dodavatelskou firmou
-          Osazení kamenné obruby na nový betonový základ, instalace kotevních prvků mezi jednotlivé díly obruby
Provedení vodoinstalace fontány

Restaurováno v letech 2012-2014 při celkových nákladech 860 tis. Kč.  
Příspěvek ve výši 390 tis. Kč poskytnulo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu :
"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"

Více na: www.hornimarsov.cz