FRANCOVA LHOTA - Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Francova Lhota

FRANCOVA LHOTA - Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Francova Lhota

Žáci základní školy ve Francově Lhotě i sportující veřejnost se již mohou těšit z nově vybudovaného zázemí zdejší školní tělocvičny. Obec Francova Lhota díky podprogramu dokončila projekt na výstavbu nových šaten a sociálního zařízení v areálu školy. Absence šaten a sociálního zázemí komplikovaly plnohodnotné a efektivní využití tělocvičny. Tento stav se však stal minulostí díky aktivitě místní radnice.

Díky projektu byly ve škole vybudovány nové šatny pro žáky, pro veřejnost i přestávková místnost pro děti. Důležitou a náročnou částí výstavby byla i realizace ploché střechy nad celým prostorem bývalého atria. Rekonstrukci a modernizaci základní školy se obec věnovala již od roku 2005 a prostřednictvím Podprogramu na podporu obnovy venkova se jí porařilo dokončit další část modernizace.

Více na: www.francovalhota.cz

FRANCOVA LHOTA - Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Francova Lhota