Čížkov

Přidat údaj - nahlásit změnu
Čížkov


Kontaktní údaje

Adresa městského/obecního úřadu: Čížkov 28, 335 64 Čížkov
Primátor/Starosta: Ing. Zdeněk Tomášek
Náměstek primátora/Místostarosta: - / Ing. Ladislav Jára
Tel.: +420 371 597 107
Mobil: -
Fax: +420 371 597 060
E-mail:
Web: www.obec-cizkov.cz

Obecné informace

Počet obyvatel: 630

Rozloha obce/města v ha: 5000

První písemná zmínka: 1237

Úřední hodiny:
-

Prezentace:

První historická zmínka o obci pochází z roku 1237, kdy ves byla kladrubským klášterem směněna s Havlem Markvarticem. Roku 1310 byla v držení Budislava, syna Protivy z Rožmitálu. Roku 1347 se Čížkov dostal spolu s polovinou Rožmitálu do majetku pražského arcibiskupství. Pak byla ves majetkově rozdělena - jeden díl do vlastnictví Jana z Vítence a od roku 1558 do vlastnictví města Rokycany.

Druhý díl získal Mauric Chanovský z Dlouhé Vsi, a ten svou část později prodal opět městu Rokycany, v jehož majetku byl Čížkov až do konce feudalismu. Dle berní ruly zde bylo 11 sedláků, 3 chalupníci a 5 zahradníků. Ze dvou statků vznikl v roce 1708 díky církvi poplužní dvůr zvaný Na podlesí. V polovině 18. století žilo v obci 19 hospodářů, krčmář, kovář, pastýř, a jedna židovská rodina. Roku 1788 je doloženo v Čížkově 55 domů, v roce 1838 již 71 domů s 480 obyvateli.

V roce 1890 zde bylo 81 domů, 612 obyvatel, škola a pošta. V roce 1991 obývalo ves se sídlem obecního úřadu trvale 144 obyvatel ve 38 domech. Dominantou obce je původně gotický farní kostel s. Jana Křtitele, barokizovaný v letech 1727-1735. V roce 1873 byla přistavena věž s jehlancovou střechou. Jedná se o rozlehlý jednolodní objekt s pravoúhle zakončeným presbyteriem, se sakristií na severní straně a s věží před západním průčelím. Fasády jsou členěny lesénovým řádem, okna jsou sklenuta segmentem. Interiér je zaklenut valeně s výsečemi a pasy vybíhajícími z pilastrů s římsovými hlavicemi. Do valené klenby sakristie vnikají pětiboké výseče. V patře nad sakristií byla zřízena oratoř. Zařízení interiéru pochází převážně z doby barokizace.Oznam města/obce:

-

Služby:

autobus pošta školka sportoviště

Fotogalerie

Čížkov 1

Odkazy/linky

Momentálně žádné odkazy/linky.

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí