BĚLKOVICE - Uložení kanalizace a oprava povrchu uličky v Bělkovicích

BĚLKOVICE - Uložení kanalizace a oprava povrchu uličky v Bělkovicích

V rámci oprav kanalizačních přípojek (dešťové a doplněním splaškové) v uličce u nemovitostí č.p. 73, 84 a 86 v Bělkovicích, byla realizována i oprava povrchu uličky pro pěší. Náklady na zajištění opravy realizační firmou byly cca 160 tis. bez DPH.  V roce 2014 byl návrh realizace akce bez zpracovaného projektu za cca 290 tis. Obec tak realizací v letošním roce ponížila náklady na stejnou plánovanou akci o cca 130 tisíc Kč.  

Více na: www.belkovice-lastany.cz

BĚLKOVICE - Uložení kanalizace a oprava povrchu uličky v Bělkovicích 1 BĚLKOVICE - Uložení kanalizace a oprava povrchu uličky v Bělkovicích 2